Přeskočit na obsah

Dohlédneme na správnou terminologii

Technické texty překládáme nejčastěji.
Tvoří více než 50 % z celkového objemu našich překladů.

Máme zkušenosti se všemi typy technické dokumentace.
Naši překladatelé ovládají terminologii z různých technických oborů.
Vysoká kvalita překladů díky perfektním jazykovým znalostem.
Spolu s kvalitními překlady zařídíme také sjednocení a budování terminologie ZDARMA.

Chcete se dozvědět více o našich překladatelích a jejich kvalifikaci?
Pokračujte na stránku Kvalita.

Využíváme moderní technologie

Překlady zpracováváme pomocí prověřených moderních technologií, které překlady zdokonalují, usnadňují jejich správu a zároveň šetří vaše náklady.

Pro více informací o technologiích, které využíváme, navštivte naši stránku Technologie.

Jsme první s certifikací ISO 17100

ACP Traductera je první překladatelskou agenturou v České republice, která obdržela certifikaci podle světově uznávané normy ISO 17100 na kvalitu poskytovaných překladatelských služeb. Norma ISO 17100 stanovuje nutnost revizí pro zajištění maximální přesnosti odborných textů.

Pomůžeme vám s překlady z těchto oborů

Automobilový průmysl
Elektronika a elektrotechnika
Strojírenství
Software a ICT služby
Energetika
Dopravní prostředky
Manipulační technika a logistika
Dřevařský a dřevozpracující průmysl
Hutní výroba
Kovoobrábění
Letecký průmysl
Nábytkářský průmysl
Nanotechnologie

Nerostné suroviny a polotovary
Obranný průmysl
Papírenský průmysl
Plasty a pryž
Potravinářský průmysl
Sklo
Slévárenství a kovárenství
Stavebnictví
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Tiskařský průmysl
Voda, odpady a životní prostředí
Zemědělství a lesnictví
a další

diabetologie
embryologie
endokrinologie
epidemiologie
farmakologie
foniatrie
fyziologie
genetika
gynekologie a porodnictví
hematologie
histologie
chirurgie
imunologie
infekční lékařství
kardiologie
lékařská chemie
lékařská informatika
mikrobiologie

onkologie
ortopedie
patologie
pediatrie
pneumologie
psychiatrie
radiologie
rehabilitace
revmatologie
sexuologie
stomatologie
traumatologie
urologie
venerologie
veterinární lékařství
vnitřní lékařství

Automobilový průmysl
Elektronika a elektrotechnika
Strojírenství
Software a ICT služby
Energetika
Dopravní prostředky
Manipulační technika a logistika
Dřevařský a dřevozpracující průmysl
Hutní výroba
Kovoobrábění
Letecký průmysl
Nábytkářský průmysl
Nanotechnologie
Nerostné suroviny a polotovary
Obranný průmysl
Papírenský průmysl
Plasty a pryž
Potravinářský průmysl
Sklo
Slévárenství a kovárenství
Stavebnictví
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Tiskařský průmysl
Voda, odpady a životní prostředí
Zemědělství a lesnictví
a další

Dopravní prostředky
Manipulační technika a logistika
Dřevařský a dřevozpracující průmysl
Energetika
Hutní výroba
Kovoobrábění
Letecký průmysl
Nábytkářský průmysl
Nanotechnologie
Nerostné suroviny a polotovary
Obranný průmysl
Plasty a pryž
Robotika
Slévárenství a kovárenství
Telekomunikace
a další

Typy dokumentace

Technologická
Obchodně-technická
Provozní a organizační
Marketingová a obchodní
Konstrukční
Patentová
Právní
a další


Návod k použití
Návod k údržbě
Provozní a organizační dokumentace
Marketingová a obchodní dokumentace
Právní dokumentace
a další

Překládáme více než 700 jazykových kombinací.

Máme zkušenosti s překlady pro společnosti

HATCH

EDAG

EGGER

Deutsche Bahn

Mercedes

Volkswagen

Trützchler

IWETEC

Borries

MENNEKES

IGEMA

Parador

Emerson

McAfee

Jira Software

Cassini

CITIC Telecom International

XBOX

a další

Chcete vyzkoušet nezávaznou poptávku na překlad vašeho dokumentu?