Přeskočit na obsah

Bezpečnost dat

Běžně pracujeme s informacemi, ke kterým nesmí získat přístup žádná třetí osoba.

Proto dbáme na zajištění maximální bezpečnosti vašich dat:

Veškeré informace v překládaných textech i v ostatních materiálech automaticky považujeme za důvěrné a podle toho s nimi nakládáme.
Všichni naši interní zaměstnanci i externí spolupracovníci jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací, se kterými přijdou do styku.
K vašim datům se vždy dostane jen ten, kdo je nutně potřebuje k vykonání požadované práce. Nikdo jiný k vašim datům přístup nemá.
Jsme certifikovaní podle ISO 27001 – mezinárodně platného standardu, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, dat a procesů.
ZÁLOHUJEME Využíváme spolehlivý zálohovací systém a data denně zálohujeme. Není tedy možné, že by se u nás vaše data ztratila nebo že byste přišli o vykonanou práci.
ARCHIVUJEME Veškeré vaše projekty, informace i data bezpečně archivujeme. Díky tomu jsou vám u nás kdykoliv v budoucnu k dispozici pro opětovné použití. Pokud byste sami o data či překlady přišli, díky našemu archivu je získáte zpět.
JSME ZABEZPEČENI Před internetovým útokem zvenčí nás chrání sofistikovaný firewall. Naše připojení k internetu je tedy maximálně chráněno.
CHRÁNÍME SE PROTI VIRŮM Používáme spolehlivý antivirový program a každý den aktualizujeme databázi virů. Díky tomu se nemusíte obávat, že bychom o vaše data přišli kvůli virovému útoku.

Máte specifický dotaz, týkající se kvality a bezpečnosti našich služeb?