Přeskočit na obsah

Zajistíme přesné právní překlady podle platné legislativy

Naši překladatelé ovládají požadovanou terminologii a znají legislativní podmínky v dané zemi.
Spolupracujeme a konzultujeme i s právními kancelářemi z celého světa.

Zajistíme vám také soudní překlad s apostilou pro uznání v zahraničí.

Chcete se dozvědět více o našich překladatelích a jejich kvalifikaci? Pokračujte na stránku Kvalita.

ACP Traductera je od roku 2007 oficiálním dodavatelem překladatelských služeb pro orgány Evropské unie.

ACP Traductera a její tým zkušených odborných překladatelů a zaměstnanců musí projít pečlivým výběrem aplikovaným orgány EU pro splnění kvalitativních kritérií pro získání spolupráce s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie.

Instituce + předmět smlouvy Jazyky Platnost

Překladatelské středisko EU | Překlady textů
v oblasti medicíny, farmacie a klinických studií
(pro Evropskou lékovou agenturu)

z EN do BG, CS, HU, LV, PL, RO, SK, SL

probíhá od roku 2007

Překladatelské středisko EU | Překlady technických textů v průmyslové oblasti

z RO do EN

leden 2007
–prosinec 2008

Překladatelské středisko EU | Překlady textů ve finanční a bankovní oblasti

z EN do CS, SK, HU

říjen 2014

–prosinec 2023

Překladatelské středisko EU | Překlady textů v právní oblasti

z EN do SK

březen 2014
–srpen 2018

Evropský Parlament | Překlady pro potřeby Evropského parlamentu

z EN, DE, FR, IT, ES do CS

probíhá od
ledna 2020

Překladatelské středisko EU | Formátovací úpravy dokumentů

všechny jazyky EU

probíhá od prosince 2018

Překladatelské středisko EU | Překlady v oblasti železniční dopravy

z CS do EN

probíhá od června 2016

Překladatelské středisko EU | Terminologické práce

z EN do CS

únor 2021
–únor 2023

Úřad pro publikace EU | Jazykové korektury

CS, SK

probíhá od
srpna 2019

a další

Spolupracujeme i s orgány české veřejné správy.

Od roku 2010 jsme oficiálním dodavatelem překladů a tlumočení pro odbor migrační a azylové politiky pro Ministerstvo vnitra České republiky. Zajišťujeme více než 48 světových i méně obvyklých jazyků.

Instituce + předmět smlouvy Jazyky Platnost

Ministerstvo vnitra ČR | Překlady a tlumočení pro řízení o mezinárodní ochraně

z/do CS a 48 světových jazyků včetně znakové řeči

probíhá od ledna 2010


Ministerstvo a Státní fond životního prostředí | Překlady pro OP Životní prostředí, Zelená úsporám a SFŽP

z/do CS a EN

leden 2010
–prosinec 2016

Správa železniční dopravní cesty | Překlady a tlumočení souvisejících s implementací OP Doprava

z/do CS a EN, DE, FR, PL

březen 2011
–září 2012

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Překlady a korektury v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

z/do CS a EN

listopad 2011
–leden 2015

Valašské muzeum v přírodě | Překlady v oblasti muzejnictví, etnografie, etnologie atp.

z/do CS do EN, DE, PL, FR, ES, IT, HU, JA, ZH, RU

březen 2012
–prosinec 2018

Úřad vlády České republiky | Překlady týkající se činnosti vlády, členství ČR v EU a lidských práv, vědy a výzkumu

z/do CS a EN, DE, FR

červen 2017
–duben 2019

Ústřední vojenská nemocnice Praha | Překlady a tlumočení pro potřeby nemocnice

z/do CS a EN, DE, FR, IT, ES, RU, PT, UA, PL

listopad 2017
–březen 2022

Národní pedagogický ústav | Překlady a tlumočení pro potřeby Národního pedagogického ústavu

z/do CS a 20 světových jazyků

květen 2022

–duben 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj | Tlumočení pro předsednictví České republiky v Radě EU

z/do CS a EN, DE, FR

březen 2022

–březen 2023

a další

Jsme první s certifikací ISO 17100

ACP Traductera je první překladatelskou agenturou v České republice, která obdržela certifikaci podle světově uznávané normy ISO 17100 na kvalitu poskytovaných překladatelských služeb. Norma ISO 17100 stanovuje nutnost revizí pro zajištění maximální přesnosti odborných textů.

Zajistíme překlady pro všechny typy právních dokumentů

Typy dokumentů
z různých oblastí práva:

smlouvy,
odstoupení od smlouvy,
obchodní podmínky,
GDPR,
návrhy,
rozsudky,
žaloby,
plná moc,
výpisy z OR,
výpisy z rejstříku trestů,
další právní dokumenty.

Soudní překlady poskytujeme
pro tyto dokumenty:

lékařské zprávy,
smlouvy,
rodné listy,
oddací listy,
diplomy,
vysvědčení,
výpisy z OR,
oddací listy,
úmrtní listy,
výpisy z rejstříku trestů,
další úřední listiny.

Překládáme více než 700 jazykových kombinací.

Reference:

MMR logo
logo-MV
MMR logo
Společnost ACP Traductera a její tým zkušených tlumočníků nám v roce 2022 poskytovali profesionální konsekutivní a simultánní tlumočení z češtiny do angličtiny, francouzštiny a němčiny během českého předsednictví v Radě Evropské unie. Tlumočníci prokázali vynikající odborné dovednosti a profesionalitu.
logo-MV
S ACP Traductera máme skvělé zkušenosti, komunikace je výborná, služby jsou dodávány v termínu. Oceňujeme pružnost, lidský přístup a profesionalitu, které doprovází zajišťování veškerých tlumočnických a překladatelských objednávek.

Potřebujete právní překlad?