Přeskočit na obsah

Překladatelské nástroje

Protože pracujeme s velkými objemy textů a vysoce odbornými dokumenty, využíváme nástroje pro překlady podporované počítačem (CAT nástroje). Máme s nimi mnohaleté zkušenosti a dokážeme je využít na 100 % pro přesné a jazykově konzistentní překlady.

 Co jsou to překladatelské (CAT) nástroje?

Překladatelské nástroje jsou navržené pro usnadnění a zrychlení procesu překladu. Umožňují širokou škálu řešení od počítačově podporovaného překladu (CAT) po automatizované překladové systémy a integrované jazykové databáze.

Díky CAT nástrojům vám dodáme kvalitní překlady rychleji a za nižší cenu.

 Jak fungují překladatelské nástroje?

CAT nástroje umožňují překladateli opakovaně použít již dříve přeložené věty a výrazy. S každým dalším překladem pomocí CAT nástroje se buduje paměť, množství opakovaných segmentů se navyšuje a tím se vaše náklady neustále snižují. Překlad je navíc maximálně konzistentní. CAT nástroj využíváme také pro budování terminologie.

Klíčové výhody 

SNÍŽENÁ CENA ZA PŘEKLAD
Díky opakovaným segmentům šetříte své peníze, protože se na ně vztahuje snížená sazba.

ZVÝŠENÁ PŘESNOST A KONZISTENCE
Pokročilé jazykové databáze a terminologické slovníky zajišťují kompaktnost překladů.

RYCHLEJŠÍ DODACÍ LHŮTY
Automatizace a překladové paměti výrazně snižují dobu překládání.

BUDOVÁNÍ TERMINOLOGIE
CAT nástroje umožňují připojení vaší terminologie nebo její postupné vytváření.

AUTOMATICKÁ KONTROLA KVALITY
Odhalí běžné chyby v překladech, jako jsou překlepy, gramatické chyby, nekonzistence v terminologii nebo neúplné překlady.

JAZYKOVÁ ROZMANITOST
Nabízíme podporu širokého spektra jazyků.

ONLINE SPRÁVA
Chcete-li, propojíme vás s překladatelským softwarem, abyste se mohli na překladatelském procesu přímo podílet nebo na něj dohlížet.

POKROČILÉ FUNKCE PRO LOKALIZACI SOFTWARE A APLIKACÍ
Integrace do vývojových prostředí, zachování formátování a layoutu původního softwaru, lokalizace grafických prvků a další.

Vyzkoušejte nezávaznou poptávku na překlad nebo lokalizaci vašeho materiálu.