Přeskočit na obsah

Politika informační bezpečnosti

 

Základní politikou společnosti je spokojenost zákazníků dosažená hlavně vysokou kvalitou nabízených služeb a informační bezpečností dat.

Společnost ACP Traductera, a.s. vymezuje svou politiku v těchto základních bodech:

 • Upevňovat získané postavení na trhu a dále rozšiřovat konkurenčně schopnou společnost s velkým podílem produktivity, flexibility a kvality nabízených služeb.
 • Pomocí využití nejnovějších poznatků a technologií rozvíjet potenciál firmy.
 • Poskytovat zákazníkům lepší služby a produkty s vyšší prevencí problémů.

 • Chránit informační aktiva bez rozdílu, v jaké formě se vyskytují nebo v rámci jakých prostředků se používají a ukládají.
 • Průběžně zajišťovat ochranu dat a prostředků v IS s využitím moderních technologií.
 • Trvale a kvalitně zajišťovat dostupnost, důvěrnost, integritu a autentizaci dat.
 • Zajišťovat bezpečnou komunikaci s okolím a splnění obchodních požadavků a předpisů.
 • Zajišťovat odpovídající ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a požadavky zákazníků.
 • Vedení společnosti se zavazuje udržovat zavedený systém managementu bezpečnosti informací a poskytovat zdroje na jeho neustálé zlepšování.
 • Vzdělávat a udržovat povědomí zaměstnanců a zúčastněných stran za účelem zvyšování bezpečnosti a ochrany informací.
 • Vedení společnosti vydalo bezpečnostní principy a zásady, jimiž se řídí všichni pracovníci společnosti, dodavatelé informačních systémů a správci elektronických médií v působnosti společnosti.

Vypracoval: 25. 4. 2022, J. Prajzner (manažer SMIB)
Revize: 29. 4. 2024, J. Prajzner
Schválil: 29. 4. 2024, P. Medek