Přeskočit na obsah

95 % našich zákazníků by nás doporučilo ke spolupráci*

*vyplývá z každoročně hodnocených výzkumů spokojenosti

Za kvalitním překladem jsou vždy kvalitní lidé

Víme, že tým, který pro vás sestavíme, je ta největší přidaná hodnota, proto si vždy dáváme velmi záležet.

Každý člen týmu splňuje náročné podmínky a musí mít prokazatelné zkušenosti a úspěchy ve svém oboru. O své lidi se však také dobře staráme a motivujeme je. Každý rok investujeme do školení interních i externích pracovníků.

Po každém dokončeném projektu dostane hodnocení a zpětnou vazbu každý, kdo se na něm podílel. Díky tomu se neustále zlepšujeme a posouváme dále i vaše projekty.

Překladatelé a revizoři

Všichni naši překladatelé a revizoři mají vysokoškolské vzdělání a mnohaletou praxi 
s překlady v požadovaném oboru.

To je však pouze vstupní předpoklad. Každý překladatel musí navíc absolvovat naše náročné zkušební překlady, kde si ověříme schopnosti v praxi. Teprve až se prokáže, že skutečně zvládá překlady z daného oboru včetně odborných termínů, může začít pracovat na textech pro vás. 

Ke každému projektu vybíráme vždy pouze ty překladatele a revizory, kteří mají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti, a hlavně znalosti z příslušného oboru.

Překladatelům dáváme po každém přeloženém projektu zpětnou vazbu, díky které se neustále zlepšují a pilují své řemeslo k dokonalosti.

Korektoři

Každý korektor je rodilý mluvčí cílového jazykalingvistickým vzděláním. Korektoři vždy kontrolují gramatiku a stylistiku každého překladu.

Díky jazykové korektuře je přeložený text plynulý jako od rodilého mluvčího a vaši zákazníci nepostřehnou, že se jedná o překlad.

Tlumočníci

Naši tlumočníci mají mnohaletou praxi s požadovaným typem tlumočení z daného oboru.

Spolupracujeme také s tlumočníky z odborných asociací tlumočníků.

Zkušenosti s tlumočením na malých i velkých akcích pro různé publikum za použití moderní tlumočnické techniky jsou samozřejmostí.

Správného tlumočníka pro vás vždy vybíráme na základě odpovídající kvalifikace, zkušeností, a znalosti terminologie z příslušného oboru.

Lokalizační tým

Pro každý rozsáhlejší překlad sestavujeme lokalizační tým expertů se zkušenostmi s řízením velkých projektů.

Pro technickou část celého lokalizačního procesu využíváme také bohaté zkušenosti s nejmodernějšími nástroji pro lokalizaci a ve špičkové kvalitě řešíme vše od vstupní analýzy po závěrečné testování.

Dlouhodobě a systematicky sledujeme vývoj v oblasti nových technologií a tyto poznatky využíváme při práci na vašich projektech. Neustále vzdělávání je samozřejmostí.

DTP tým

Naši DTP specialisté se starají o veškeré grafické práce a úpravy formátu vašeho projektu.

Naši grafici využívají mnohaleté zkušenosti v oboru desktop publishing i nejmodernější software pro grafiku, aby doručili vždy profesionální a precizní grafiku.

Rozvržení, formátování, obrázky, fotografie, grafy a tabulky vypadají vždy přesně tak, jak potřebujete.

Zajišťujeme také převody needitovatelných formátů do editovatelné podoby pomocí OCR technologie (optické rozpoznávání znaků).

Tým projektového managmentu

Aby váš projekt probíhal přesně podle plánu, k vaší spokojenosti a měli jste vždy veškeré informace, zajišťují každý překlad naši koordinátoři zakázek, projektoví manažeři a jejich asistenti.

Starají se o to, aby naši překladatelé, revizoři, korektoři, lokalizační a DTP tým správně rozuměli všem vašim požadavkům, potřebám a aby je správně zpracovali.

Zajišťují interní kontrolu překladu před odevzdáním zákazníkovi a dodržení časového harmonogramu. Mají bohaté zkušenosti s nejmodernějšími softwarovými programy včetně překladatelských nástrojů (CAT nástroje).

Jsme první s certifikací ISO 17100

ISO 17100_CB-160x160

ACP Traductera je první překladatelskou agenturou v České republice, která obdržela certifikaci podle světově uznávané normy ISO 17100 na kvalitu poskytovaných překladatelských služeb.

Norma ISO 17100 stanovuje, že překladatelé a revizoři musí splnit alespoň jedno z těchto kritérií:

  • vysokoškolské vzdělání v překladatelském oboru (lingvistická/jazyková studia),
  • vysokoškolské vzdělání v jakémkoliv jiném oboru udělené vysokoškolskou institucí a dva roky profesionální překladatelské praxe na plný úvazek,
  • pět let profesionální překladatelské praxe na plný úvazek

Spolu s vámi vytvoříme tým překladatelů, korektorů a odborníků na terminologii, kteří zhotoví perfektní překlad s ohledem na jeho funkci a cílovou skupinu zákazníků. Velmi oceníme, pokud nám poskytnete informace a podklady, které nám pomohou lépe poznat vaše potřeby, požadavky a vize a kvalitu překladu ještě zvýšit.

Proces překladu

Díky dlouholetým zkušenostem s velkými projekty jsme perfektně vyladili proces překladu, abychom dosáhli 100% kvality:

Analýza
a příprava

překlad
revize

korektura

interní
kontrola

dodání

1. Analýza
a příprava

2. překlad

3. revize

4. korektura

5. interní
kontrola

6. dodání

V každé fázi překladu pracujeme s maximální pečlivostí a vše několikrát kontrolujeme.

Součástí překladu, revize i korektury je vždy automatická QA (quality assurance) kontrola pravopisu a konzistence termínů.
Naši lingvisté využívají moderní překladatelské nástroje pro zajištění kvality, konzistence terminologie a budování paměti. 
Jak fungují naše překladatelské nástroje (CAT nástroje) zjistíte na stránce Překladatelské nástroje.

Závěrečnou interní kontrolu kvality a úplnosti překladu zajišťuje náš tým projektového managementu.

Certifikáty kvality

Zakládáme si na poskytování spolehlivých služeb, proto neustále vylepšujeme naše postupy.
Důkazem toho jsou i certifikáty kvality, které jsme získali, a podle jejich norem jsme pravidelně auditováni renomovanou certifikační společností TÜV Nord.

ISO 9001

Manažerský systém pro zajišťování a prokazování řízení kvality poskytovaných služeb, který mimo jiné hodnotí zajišťování spokojenosti zákazníků.

ISO 17100

Mezinárodně uznávaný standard pro zajišťování kvalitních překladatelských služeb, který mimo jiné stanovuje minimální kritéria na kvalifikaci a zkušenosti odborných překladatelů a revizorů.

ISO 18587

Mezinárodně uznávaný standard pro zajišťování kvalitních revizí strojového překladu, který mimo jiné stanovuje základní kvalifikační požadavky na revizory strojového překladu.

ISO 27001

Mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, dat a procesů.

Potřebujete překlad nebo jinou jazykovou službu?