Přeskočit na obsah

Certifikáty kvality

ACP Traductera je první překladatelskou agenturou v České republice, která obdržela certifikaci podle světově uznávané normy ISO 17100 na kvalitu poskytovaných překladatelských služeb. Norma ISO 17100 stanovuje nutnost revizí pro zajištění maximální přesnosti odborných textů.

Klademe důraz na poskytování kvalitních služeb a snažíme se naše postupy neustále zlepšovat.

Další certifikáty kvality, podle kterých jsme pravidelně auditováni:

  • ISO 9001 –  manažerský systém pro zajišťování a prokazování řízení kvality poskytovaných služeb, který mimo jiné hodnotí zajišťování spokojenosti zákazníků.
  • ISO 17100 – mezinárodně uznávaný standard pro zajišťování kvalitních překladatelských služeb, který mimo jiné stanovuje minimální kritéria na kvalifikaci a zkušenosti odborných překladatelů a revizorů.
  • ISO 18587 – mezinárodně uznávaný standard pro zajišťování kvalitních revizí strojového překladu, který mimo jiné stanovuje základní kvalifikační požadavky na revizory strojového překladu.
  • ISO 27001 – mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, dat a procesů.

Nedávno publikované příspěvky