Terminologické slovníky

 V Novinky ve firmě

Terminologický slovník je důležitá pomůcka k zajištění konzistentnosti odborné terminologie a použití Vámi požadované terminologie v překladech. ACP Traductera nabízí svým zákazníkům dva způsoby jeho sestavení: postupné vytváření překlad za překladem nebo vytvoření terminologického slovníku na začátku spolupráce.

Postupné vytváření překlad za překladem znamená, že překladatel během každého překladu zapisuje do terminologického slovníku nejčastěji se opakující odborné termíny a navrhuje jejich překlad. Aktualizovaný terminologický slovník Vám projektový manažer zašle ke kontrole po každém překladu. Důležitým krokem pro naplnění účelu těchto slovníků je Vaše kontrola a odsouhlasení terminologie pro další použití. Vytváření je nutno chápat jako investici pro úsporu Vašeho času v budoucnu a jednotné terminologie Vašich textů. Tuto službu nabízí ACP Traductera svým zákazníkům zcela zdarma!

Vytvoření na začátku znamená, že ještě před samotným překladem náš překladatel sestaví terminologický slovník z odborných termínů vyskytujících se ve Vašem dokumentu nebo referenčním materiálu a navrhne jejich překlad. Tento slovník Vám zašleme ještě před zahájením překladu k odsouhlasení. Jelikož zde dojde k vytvoření terminologického slovníku ještě před prvním překladem, je jej nutno chápat jako investici do kvality Vašich překladů hned od začátku.

Nedávno publikované příspěvky

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter