Přehled příspěvků

Na přehledu příspěvků vidiíme do kterého jazyka je každý příspěvek přeložen a můžeme provádět i další akce – např. duplikovat (clone) příspěvěk včetně všech jeho nastavení do nového konceptu, který pak pouze obsahově upravíme.

Klasický příspěvek - přepnutí do page builderu

Klasický editor obsahu je stále dostupný je možno jej použít např. pro publikovaní krátkých aktualit, ke kterým nebudete mít grafiku. Nad oknem pro vložení obsahu a základním editor je nově přepínač pro page builder. Kliknutím na tlačítko backend editor se přepneme do rozhraní page builderu – po přepnutí do page builderu se toto tlačítko změní na Classic Mode = je možno se přepnout zpět do klasického editoru.

Page builder - prvky. Mutace příspěvku.

Každý prvek obsahu page builderu má své ovladací prvky, které se zobrazí po najetí myší nad prvek. Ikony Zleva: Přesun – jakýkoliv prvek je možné přemístit uchopením a tažením myší, Úprava, Duplikace a Odstranění. Stejné ovládací prvky mají i řádky ve kterých jsou jednotlivé prvky umístěny – tyto jsou viditelné stále (šedivé vpravo nahoře u každého řádku) – řádky budeme mít nastaveny, uvádím jen proto, aby nedošlo k omylu.

Kliknutím na tužku (tlačítko upravit) u určitého prvku otevřete okno s možnostmi úprav daného prvku. Po upravení je nutné kliknout na tlačítko Save changes/Uložit změny. Prvky budou opět nastaveny = bude pouze zaměnovat text za text nebo odstraníte obrázek a nahrajete nový.

V pravém postraním panelu pak můžete vidět originální jazyk upravované a položky a jaké jazykové mutace položky existují.

Po úpravě obsahu zkontrolujeme zda je příspěvek zařazen do správné kategorie a můžeme ho publikovat. Chtěl bych zde připomenout, že po úpravě nadpisu je nutné upravit i permalink – trvalý odkaz příspěvku (ten se generuje automaticky dle nadpisu). Stačí pod nadpisem u trvalého odkazu kliknout na tlačítko upravit, smazat obsah pole trvalého odkazu a kliknout na tlačítko OK – permalink se vygeneruje automaticky správně.

Označil jsem i možnost jak vytvářet nový koncept (duplikát) příspěvku přímo z příspěvku samotného – Copy to a new draft/Kopírovat jako koncept

Vytváření obsahu dle požadavku na primární jazyk a mutace:
Příspěvek pouze v CZ/EN: Naklonovat požadovaný vzor v české části administrace, upravit obsah a publikovat. (to samé by platilo pro příspěvek pouze v EN mutaci s tím rozdílem že duplikát budete vytvářet v EN části administrace)
Příspěvek v CZ s mutacemi: Naklonovat příspěvek v CZ části administrace, upravit obsah a publikovat. PO publikování máte možnost označit checkox u EN mutace – pod checkboxy se objeví tlačítko Clone/Klonovat. Poté co se duplikát vytvoří aktualizujte originální český příspěvek a následně se přepínačem jazyku v horním admin baru přepněte do EN mutace. V pravém postraním panelu v Sekci language budete mít možnost kliknout na tlačítko Translate independently – po kliknutí na tlačítko se oddělí překlad EN verze od verze české. Poté přeložíte obsah a po publikování příspěvku budete moci snadno naklonovat hotový příspěvěk do ostatních mutací, kde používáme tak EN obsah (viz. naklonování mutace výše). Poté EN příspěvek aktualizujete.
Příspěvek v EN s CZ mutací: Platí to samé pro příspěvěk v CZ s tím, že po duplikaci do všech mutacích upravíme obsah pouze v CZ verzi. Oddělením obsahu od originálu (Translate independently) zajistíme, že po případné úpravě obsahu nebude změněn obsah jazykové mutace. Toto platí pro vztah CZ/EN. U Vztahu EN/ES, EN/FR a EN/DE je naopak žádoucí aby byly překlady svázány. Při úpravě pak stačí upravit a aktualizovat pouze EN příspěvek a změny se promítnou i do FR, ES a DE mutací.
Příspěvek pouze v EN:Platí to co výše s tím, že nevytváříme CZ mutaci.

Permalink položky

Každá položka na webu má svůj název a trvalý odkaz/permalink – adresu která se zobrazuje v prohlížeči. Permalink musí být unikátní – pokud necháte systém , aby generoval permalinky automaticky zamezíte tím vzniku duplicitních permalinků.

Název položky a její permalink najdete vždy hned nahoře na stránce – platí pro všechny taxonomie.

Úprava permalinku

V případě duplikování příspěvku se permalink vytvoří automaticky z názvu duplikovaného příspěvku (systém neumožní vytvoření duplicitního permalinku, proto je za permalink doplněno -2 a unikátní permalink tak zůstane i po úpravě názvu).

Pokud tedy měníme název je ideální napřed přepsat původní název na nový a následně kliknout na tlačítko Edit/Upravit vedle trvalého odkazu.

*Pokud vytváříme nový příspěvek bez duplikace bude unikátní permalink vytvořen korektně dle z názvu příspěvku.

Vygenerování nového permalinku

Po kliknutí na tlačítko Edit/Upravit můžeme odstranit celý text permalinku a po kliknutí na tlačítko OK vpravo od permalinku bude automaticky vygenerován nový unikátní permalink z názvu příspěvku.

*Pokud se vám za permalink bude přidávat automaticky -nějaké_číslo znamená to že existuje v rámci stejné taxonomie v systému položka se stejným názvem/permalinkem -může být i v koši.

Vytvoření duplikátu v mutaci

Duplikát příspěvku do mutace vytvoříme po dokončení úprav originálního příspěvku, abychom zamezili případným několikanásobným úpravám.

Mutaci vytvoříme tak, že v sekci Language/Jazyk zaklikneme požadovaný checkbox/y a klikneme na tlačítko Duplicate/Duplikovat. Během krátkého okamžiku bude vytvořen duplikát/y v jazykových mutacích.

Duplikát vytvořen

Po vytvoření duplikátu se v sekci Language/Jazyky objeví výpis mutací příspěvku s možností mutaci upravit. Aktualizujeme původní příspěvek.

Přepnutí na vytvořenou mutaci

Poté přejdeme na mutaci kterou chceme upravit – v případě tohoto tutorialu (vytvoření mutací z CZ verze) anglickou. Na mutaci příspěvku, pokud již existuje, můžeme přejít kliknutí na příslušný jazyk v administační liště. Systém nás automaticky přesměruje na odpovídající mutaci aktuálního příspěvku – *platí v celém systému

Závislost překladu

Každý nově vytvořený překlad je vždy svázan s originálem (bez ohledu na jazyky), což znamená i to že do zrušení této závislosti budou změny provedené v originále kopírovany i do mutace.

Pokud chceme obsahově odlišnou verzi – např. anglický překlad českého orginálu je nutné kliknout na tlačítko Translate independently – tímto se zamezí přepsání obsahu mutace obsahem originálního příspěvku.

Úprava mutace

Po kliknutí na tlačítko Translate Independently/Překládat nezávisle se změní obsah sekce Languages/Jazyky. Vidíme jak jazyk příspěvku tak originál. I z mutace můžeme vytvářet mutace*.

Následně upravíme obsah příspěvku tak jako by to byl originál (vložíme do bloků překlad, případně opravím popisy ALT u obrázků) a obsah publikujeme jako mutaci – duplikát má stejné nastavení – např. zařazení do kategorie – tato je překládána v rámci systému.

*v případě vytváření mutací z CZ, kdy máme shodný obsah všech ostatních mutacích v EN jazyce je vhodné si po úpravě EN mutace dle tohoto návodu vytvořit duplikáty v ES, DE a FR z EN verze. Odpadne tak nutnost rozávzat překlad a případné úpravy EN verze příspěvku se pak autoamticky promítnou i do ES, DE a FR verze.

Hromadné úpravy - úvod

Na stránce výpisu příspěvků v administraci vidíme rubriky, tagy atd. K jejich nastavení lze použít hromadné úpravy. Označíte si (zatrhnete) vybrané příspěvky v roletce možností vyberete možnost Edit/Upravit.

Hromadné úpravy - potvrzení výběru

Po výběru Edit/Upravit v roletce kliknete na tlačítko Apply/Použít.

Hromadné úpravy - hromadná úprava

Otevře se vám podokno, kde v levé části vidíte výběr pro hromadné úpravy a dále dle taxonomie možné položky hromadných uprar – rukriky, autor, tagy/štítky. V případě štítku napíšete hodnotu do pole a kliknete na tlačítko Update/Aktualizovat a štítek bude přiřazen vybraným příspěvkům/stránkám = hromadné úpravy fungují u všech taxonomií.

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter